Fórum - Pályázatok

Maggoth
Felhasználó
2011.09.01 10:21
119 hozzászólás
46. Katonai Irodalmi pályázat ~ 2011


A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Írószövetség 2011-ben pályázatot hirdet a magyar irodalom művelői számára a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából „Rákóczi-szabadságharc" címmel.

A pályázat témája:
Rákóczi Ferenc élete, pályafutása, szerepe a magyar történelemben, a szabadságharc eseményei.

A pályázat követelményei:
- a pályázatnak műfaji, stílusbeli, tartalmi és terjedelmi megkötöttsége nincs;
- a pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent irodalmi alkotásokkal lehet részt venni;
- az alkotásokat kinyomtatva és elektronikus adathordozón is (CD vagy DVD) kérik benyújtani.

A pályázat értékelése:
- a kiírás feltételeinek nem megfelelő munkákat a kiírók kizárják a pályázatból;
- előnyben részesülnek azon alkotások, melyek bemutatják a XVIII. század had- és katonatörténelmét, a szabadságharc szerepét, jelentőségét, a magyar katonai erényeket és erkölcsöt, valamint Rákóczi Ferencnek a honvédelem érdekében végrehajtott kiemelkedő tetteit.

A pályázat díjazása:
- a díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt
- a kiemelkedő alkotásokat külön- és nívódíjakkal, valamint pénzösszeggel jutalmazzák

A pályázat benyújtása:
- a pályázatot jeligével ellátva, három példányban postai úton kérik megküldeni az alábbi címre:
Magyar Írószövetség, 1062 Budapest, Bajza u. 18.

- a jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, telefonszám, alkotás címe) külön borítékban postai úton kérik megküldeni (a borítékon kérik feltüntetni a pályázat címét: „Rákóczi-szabadságharc";):
Cím: HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 34.)
Beérkezési határidő:
2011. 09. 30.
További információ:

Oláh Klára (e-mail: olah.klara@stefania.hu, telefon: 273-4193, mobil: +3630-828-0691, Varga Erika (e-mail: varga.erika@stefania.hu, mobil: +3630- 828- 0639)
Maggoth
Felhasználó
2011.09.01 10:19
119 hozzászólás
„Magyarország és Budapest 200 év múlva”
Pályázat hosszabbítás!
A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület a közönség kívánságára azonos
feltételekkel, de módosított témakörrel meghosszabbítja a „Budapest 200 év múlva” című
művészeti pályázatát, melyet irodalmi, grafikai és zenei kategóriában indított.
Módosított leadási határidő: 2011.09.30.
Az Egyesület nagyon sok jelzést kapott a pályázni kívánó alkotóktól a túlzottan szűk témakört
és műfaji korlátokat illetően. A lelkesedés és az eddig beérkezett remek alkotások arra
ösztönözték a kiírókat, hogy meghosszabbítsák és kibővítsék a pályázatot.
A pályázaton megkötés nélkül bárki indulhat.
Az alkotások beküldése jeligés.
Az eddig beküldött alkotások érvényesek.
A pályázat témája
Mit jelentenek az emberi kapcsolatok jelenünkben és a jövőben? Hogyan élnek gyermekeink,
unokáink, dédunokáink?
Mennyiben változik a társadalom szerkezete, az emberek gondolkodásmódja, hite,
törekvéseik, milyen lesz az emberek élete, egymással való kapcsolata 200 év múlva?
Lesznek-e még nemzetállamok, vagy mindent bekebelez a globalizáció?
Milyen szerepet tölt be a jövőben Magyarország és/vagy Budapest, befolyásolja-e a világ
fejlődését?
Segíti vagy hátráltatja az emberiséget a technikai civilizáció?
Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat.
A pályázók használják bátran a képzelőerejüket! Az alkotóktól nem tényszerű, tárgyilagos
megjelenítést várunk, hanem előnyben részesítjük azokat, akik művészi megközelítésmóddal,
saját egyéniségükön át megszűrve ábrázolják az elképzelt világot. Hangsúlyozzuk, hogy a
pályázatra műfaji megkötés nélkül várjuk az alkotásokat. A témakör önmagában
hordozza a lehetőségét a múlt, jelen és jövő összehasonlításának, következtetéseknek.
Kíváncsian várjuk, hogy az alkotók hogyan képzelik el a jövőt a jelen és a múlt tükrében.
Meghirdetett kategóriák:
– irodalmi
– zenei
– grafikai
A pályázók a műveiket jelige megadásával küldhetik be.
Egyszeri regisztrációs díj: 1000 HUF. (az egyszeri díjjal maximum 3 alkotás küldhető be)
· A mű készülhet önállóan, de kapcsolódhat más pályázók grafikai és/vagy zenei
alkotásához.
· Egy pályázó több kategóriában is adhat be alkotást, de az összesen beküldött
alkotások száma ez esetben sem haladhatja meg a hármat. Az eltérő kategóriában
beküldött műveket az alkotójuk össze is kapcsolhatja: azonos témára adhat be irodalmi
művet, illusztrálhatja grafikával, és készíthet hozzá zenét is.
· A pályázat egyéni, alkotóközösségek nem pályázhatnak.
· Szerzőpáros nevezése elfogadható.
· Összekapcsolt vagy szerzőpáros által beküldött pályaműveknél a zsűri elbírálásán
múlik, hogy egységként vagy részleteiben értékeli-e és díjazza-e az alkotást: a zsűri a
kedvezőbb elbírálást választja.
Beküldési feltételek – Irodalmi kategória
· Az alkotásokat kizárólag elektronikus úton a budapest200@karcolat.hu címre kérjük
beküldeni MSWord "doc" formátumban, oldalbeállításként A/4-es méretet kérünk,
Times New Roman 12-es betűtípussal, szimpla sorközzel, tabulátorok használata
nélkül maximum 50 ezer leütés (szóközökkel) terjedelemben.
· Olyan pályamű adható be, amely korábban sem elektronikus, sem nyomtatott
formában nem jelent még meg.
· Az 1000 HUF egyszeri regisztrációs díjat az Egyesület számlaszámára kérjük átutalni
„regisztrációs díj” közléssel a pályamű beküldéséhez használt jeligével.
· Az Egyesület honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva kizárólag
postai úton kérjük az Egyesület címére küldeni. A BORÍTÉKRA KÍVÜL,
FELADÓKÉNT CSAK A PÁLYÁZÓ SAJÁT JELIGÉJE KERÜLHET, NEVE NEM!
Az adatlap tartalmazza a pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét,
jeligéjét, a pályázatára vonatkozó adatokat és a nyilatkozatát, hogy a mű egyéni és
eredeti, saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott és elektronikus
megjelentetéséhez.
· AZ ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMBAN (ALKOTÁS)
SZERZŐKÉNT NEM SZEREPELHET A SZERZŐ VALÓDI NEVE, CSAK A
VÁLASZTOTT JELIGÉJE!
Az irodalmi kategória zsűritagjai
Meghívott zsűritagok:
Fonyódi Tibor Zsoldos Péter-díjas író, forgatókönyvíró
Szélesi Sándor ötszörös Zsoldos Péter-díjas, EuroCon-díjas író,
forgatókönyvíró
A Karcolat Egyesület irodalmi szerkesztői:
Czinkos Éva (Eve Rigel)
Jánószky Beáta (Krysta Hans)
Krystohans főszerkesztő
Tóth Beáta (Styra)
A pályázat díjazása
I. hely
50 000 Ft
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
II. hely
25 000 Ft
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
III. hely
10 000 Ft értékű könyvjutalom
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
Az érdeklődők a kérdéseiket feltehetik az everigel@gmail.com címen.
Beküldési feltételek – Zenei kategória
· Instrumentális zenéket ugyanúgy fogadunk, mint zenekarok által megírt és eljátszott
műveket.
· A zeneszámokat kizárólag elektronikus úton, csatolt fájlban, legfeljebb nyolcperces
terjedelemben kérjük eljuttatni a budapest200@karcolat.hu e-mail címre min. 128
kb/s-os mp3 vagy wmv formátumban.
· A művek felvételének színvonala nem szempont az értékeléskor, de a pályázók
érdekében jelezzük, hogy a zsűri csak hallgatható minőséget tud megfelelően elbírálni.
· Énekes számok esetén a dalszöveg is beleszámít az elbírálásba.
· Olyan pályamű adható be, amely korábban elektronikus formában nem jelent meg.
· Az 1000 HUF egyszeri regisztrációs díjat az Egyesület számlaszámára kérjük átutalni
„regisztrációs díj” közléssel a pályamű beküldéséhez használt jeligével.
· Az Egyesület honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva kizárólag
postai úton kérjük az Egyesület címére küldeni. A BORÍTÉKRA KÍVÜL,
FELADÓKÉNT CSAK A PÁLYÁZÓ SAJÁT JELIGÉJE KERÜLHET, NEVE NEM!
Az adatlap tartalmazza a pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét,
jeligéjét, a pályázatára vonatkozó adatokat és a nyilatkozatát, hogy a mű egyéni és
eredeti, saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott és elektronikus
megjelentetéséhez.
· AZ ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMBAN (ALKOTÁS)
SZERZŐKÉNT NEM SZEREPELHET A SZERZŐ VALÓDI NEVE, CSAK A
VÁLASZTOTT JELIGÉJE!
A zenei kategória zsűritagjai
Meghívott zsűritagok:
Szörényi Örs zeneszerző
Héger Attila zeneszerző
Juhos Norbert zenész
Polgári Sándor énekes, dalszövegíró
A Karcolat Egyesület zenei szerkesztője:
Druida Borealis zeneszerző
Díjazás
I. hely
50 000 Ft
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
II. hely
25 000 Ft
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
III. hely
10 000 Ft értékű zenei CD
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
Az érdeklődők a kérdéseiket feltehetik a druida.borealis@gmail.com címen.
Beküldési feltételek – Grafikai kategória
· Stílusbeli és technikai jellegű kötöttség nincs: a pályázatnak csupán neve grafikai; a
beküldött alkotás lehet grafika, festmény vagy egyéb technikával készült kép is. Fotó
és videó nem küldhető be.
· A vizuális alkotásokat kizárólag elektronikus úton, csatolt fájlban kérjük eljuttatni a
budapest200@karcolat.hu e-mail címre kép formátumban, minimum 300 dpi
felbontásban. Nem elektronikus alkotás beszkennelve vagy lefotózva küldhető be, ez
esetben alapkövetelmény a torzításmentes éles kép. A nem megfelelő minőségű
képeket a zsűri nem értékeli.
· Olyan pályamű adható be, amely korábban sem elektronikus, sem nyomtatott
formában nem jelent még meg.
· Az 1000 HUF egyszeri regisztrációs díjat az Egyesület számlaszámára kérjük átutalni
„regisztrációs díj” közléssel a pályamű beküldéséhez használt jeligével.
· Az Egyesület honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva kizárólag
postai úton kérjük az Egyesület címére küldeni. A BORÍTÉKRA KÍVÜL,
FELADÓKÉNT CSAK A PÁLYÁZÓ SAJÁT JELIGÉJE KERÜLHET, NEVE NEM!
Az adatlap tartalmazza a pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét,
jeligéjét, a pályázatára vonatkozó adatokat és a nyilatkozatát, hogy a mű egyéni és
eredeti, saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott és elektronikus
megjelentetéséhez.
· AZ ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMBAN (PÁLYAMŰ)
SZERZŐKÉNT NEM SZEREPELHET A SZERZŐ VALÓDI NEVE, CSAK A
VÁLASZTOTT JELIGÉJE!
Grafikai kategória zsűritagjai
Meghívott művész:
Barcsik Géza grafikus
Szendrei Tibor festőművész
A Karcolat Egyesület grafikai szerkesztői:
Papp Norbert festőművész
Vágvölgyi Attila grafikus
Díjazás
I. hely
50 000 Ft
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
II. hely
25 000 Ft
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
III. hely
10 000 Ft értékű könyvjutalom
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett
Az érdeklődők a kérdéseiket feltehetik a va.graphics@yahoo.com címen.
A pályázó személyes adatait és nyilatkozatát tartalmazó lezárt borítékot a zsűri közjegyző
jelenlétében nyitja ki a helyezési sorrend megállapítása után.
A pályázó személyes adatait bizalmasan kezeljük.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011.10.22.
Az Egyesület honlapján figyelemmel kísérhetőek a beérkezett pályaművek jeligéi, a postán
érkezett lezárt borítékok és a jeligékhez tartozó befizetett regisztrációs díjak.
http://egyesulet.karcolat.hu/regisztraciostablazat
Postacím:
Karcolat Egyesület
2721 Pilis, Bicskei út 16.
A borítékra, kérjük, írják rá: „Magyarország és Budapest 200 év múlva”!
Számlaszám:
Karcolat Egyesület 11742238-20006754
IBAN: HU12 1174 2238 2000 6754 0000 0000
BIC(Swift)KÓD: OTPVHUHB
Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a pályázati feltételeket megváltoztassa.
A fenti díjak összege a beérkezett érvényes pályázatok számának függvényében a következők
szerint változhat:
250-nél kevesebb szerző esetén a fenti összegek 50%-a
400-nál több szerző esetén a fenti összegek 150%-a
A zsűri fenntartja a jogot, hogy a helyezéseken túl kategóriánként egy-egy alkotást különdíjjal
jutalmazzon.
A díjak nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségnek a Kíiró
tesz eleget.
Karcolat Egyesület: http://egyesulet.karcolat.hu
Minden résztvevőnek sikeres pályázatot kíván
a Karcolat Egyesület Szerkesztősége!
Maggoth
Felhasználó
2011.09.01 10:17
119 hozzászólás
igyelem!

Még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet a beküldés feltételeire! Kérjük, hogy a pályázók ezek betartásával csatolják a műveiket!

A pályázatra olyan műveket várunk, melyek sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelentek meg, netes portálokon, blogokban, egyéb oldalakon nem olvashatóak.

A pályázatra beküldhető bármilyen, magyar nyelven írt novella műfaji és tematikus megkötés nélkül. Egyetlen kitétel a politikamentesség.

Formai megkötések:
– A4-es formátum
– 2,5-ös margó (normál)
– 10 000-30 000 leütés (szóközökkel)
– Times New Roman 12-es betűtípus
– szimpla sorköz
– sorkizárt
– .doc vagy .rtf formátumú szöveg
– tabulátorok használatát kérjük mellőzni!

A dokumentumban fel kell tüntetni:
(ezek mindegyike szükséges, nem választható)
– a mű címét
– a szerző nevét vagy álnevét (a Ranglistán nem kerül megjelenítésre)
– egy választott jeligét (bármilyen szó vagy név, amit feltüntethetünk a Ranglistán, illetve megkülönböztethetjük vele az azonos címmel érkező műveket).

Példa:

Cím: Bakfiskori botlásaim
Szerző: Krapulevácz Hugó
Jelige: Bibircsók


A dokumentum képeket, ábrákat, ikonokat ne tartalmazzon!
A szerkesztők kizárólag a beküldési feltételeknek megfelelő műveket olvassák és pontozzák. Csak a Ranglista első három helyére kerülő műveket véleményezik. Nem jeleznek vissza a pályázónak, hogy elfogadták-e a művét, vagy sem, és nem is indokolnak.
A pályázók döntése, hogy figyelemmel kísérik-e a helyezéseket a KIMTE honlapján, vagy sem.

A pályázatra novellákat várunk, regényrészleteket, verseket nem fogadunk.padlaster.novella@gmail.com
Maggoth
Felhasználó
2011.09.01 10:16
119 hozzászólás
Erotikus novellákat vár az Ulpius-ház Könyvkiadó


Az Ulpius-ház Könyvkiadó szeptember 15-ig várja a pályaműveket - elbeszélést, novellát, vagy önmagában is megálló regényrészletet - maximum 40.000 karakter terjedelemben.
Egyetlen megkötés van: legyen a történetben erotika!
Ami a műfajt, illetve a témát illeti, nincsenek korlátok, lehet: krimi; thriller; romantikus; mai nő; romantikus kosztümös; paranormális romantikus; horror-zombi; történelmi; meleg – leszbikus; szépirodalmi; humor – komédia, stb.
Egy pályázó csak egy művel indulhat.

Nyilvánosan nem hirdetnek eredményt. A kiadásra érdemesnek talált művek szerzőit 2011. december 20-ig értesítik, és szerződést ajánlanak nekik. A kiválasztott írásokat 2012. július 15-ig e-bookban megjelentetik.

A pályázatokat az ulpiushaz@ulpiushaz.hu címre várják.
A tárgysorba írd be: erotikus e-novella 2011
Beérkezési határidő:
2011. 09. 15. éjfél
Eredményhirdetés:

2011. december 20-ig
További információ:

www.ulpiushaz.hu
Maggoth
Felhasználó
2011.09.01 10:15
119 hozzászólás
Nagy pannon mesekönyv


A Pannon Lapok Társasága arra buzdítja olvasóit, hogy küldjék be legkedvesebb saját meséjüket és a legjobbakat megjelentetik 2011 karácsonyán a Nagy pannon mesekönyvben.

Csak saját meséket várnak; olyat, amely egyedi, máshol még nem jelent meg. Hogy modern vagy klasszikus, a hagyományokra vagy mai világunkra épülő mese, mindegy. Sőt, ha valaki úgy érzi, akár versben is megfogalmazhatja meséjét. A lényeg, hogy a mesét, amit akár most talál ki, akár régen porosodik a fiókban, még ha már ezerszer is elmondta, vesse papírra vagy porolja le, és
küldje be! Ha a családban ráadásul ügyes kezű gyerek is van, még „szerzőpartnert” sem lesz nehéz találni: szívesen látják akár a gyerekrajzokkal illusztrált meséket is!

A meséket szakértő zsűri válogatja és szerkeszti majd csokorba.

Egy olvasó tetszőleges számú mesét küldhet, ha megfelel az alábbi feltételeknek:
- a mese nem lehet hosszabb 4 gépelt oldalnál (körülbelül 7200 karakter),
- a mesének egyedinek kell lennie, másolt vagy máshol már megjelent írással nem lehet pályázni,
- mesét bárki beküldhet, korhatár nincs,
- minden beküldőnek a nevét jól láthatóan fel kell tüntetnie telefonszámával együtt a beküldött mesén.

Előnyt élveznek a válogatás során a helyi történetek, néphiedelmek, települési legendák.

A beküldők közül a legjobbak értékes ajándékutazást nyerhetnek.

Meséjét vagy meséit küldje postán a Pannon Lapok Társasága, Marketing osztály, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. „Mesekönyv pályázat” címre, vagy e-mailben a mesekonyv@plt.hu címre!
Beérkezési határidő:
2011. 09. 15.
További információ:

mesekonyv@plt.hu
www.zalaihirlap.hu
Maggoth
Felhasználó
2011.09.01 10:13
119 hozzászólás
Tavaszi agyjárat ~ dr. laptop


A LogSol Kereskedelmi és Szolgáltató kft. pályázatot hirdet egyszerre több témában és kategóriában is.

Az első témakör:„Az írás elszáll, a gép megmarad!” A papír alapú kultúra és a gép harcáról- viszonyáról szól. Gép eszi meg könyv.

A másik témakör: „Fényévekre emlékszem” A mai embernek mit jelent az elektromosság, illetve annak hiánya. Szeretnénk, ha akár a múltat és jelent összevetve külön világba vinnétek el bennünket. Szeretnénk szürreális világokat megismerni. Határ a csillagos ágynemű.

Kategóriák:
Vers- Dalszöveg: „Az írás elszáll, a gép megmarad!”
Próza minden formája: „Az írás elszáll, a gép megmarad!”
Rajz-Grafika-Computer Art: „Fényévekre emlékszem”
Fotó-Film: „Fényévekre emlékszem”

Az írás elszáll, a gép megmarad! ~ vers - dalszöveg

Pályázhatnak Magyarországon és határainkon túl élő 14. életévüket betöltött amatőr művészek - kizárólag saját művel.
A pályázaton egy amatőr művész maximum öt alkotásával indulhat. Pályaművet minden esetben elektronikus formátumban kérik feltölteni.
A beküldött pályaművek címében NE! szerepeljen a szlogen: „Az írás elszáll, a gép megmarad!” Gép vagy írás? A papíralapú kultúra hanyatlása.

A pályázó abban a pillanatban, hogy feltölti pályaművét automatikusan nyilatkozik, hogy a mű saját alkotása és hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató kft. által fenntartott honlapokon.

A pályázati anyagokat a www.drlaptop.hu weboldalon a kötelező regisztrálás után lehet megtenni. („Regisztráció” fül. Részletesen lásd ott!)

A Vers- Dalszöveg kategória első helyezett díja: 1db 2,5" 320GB USB fekete külső winchester
Abban az esetben, ha a vers-dalszöveg nyeri az összesített kategóriák fődíját, akkor: 1 db HP új laptop.

A részletes kiírás itt olvasható: vers - dalszöveg

Az írás elszáll, a gép megmarad! ~ próza

Pályázhatnak Magyarországon és határainkon túl élő 14. életévüket betöltött amatőr művészek - kizárólag saját művel.
A pályázaton egy amatőr művész maximum öt alkotásával indulhat. Pályaművet minden esetben elektronikus formátumban kérik feltölteni.
A beküldött pályaművek címében NE! szerepeljen a szlogen: „Az írás elszáll, a gép megmarad!” Gép vagy írás? A papíralapú kultúra hanyatlása.

A pályázó abban a pillanatban, hogy feltölti pályaművét automatikusan nyilatkozik, hogy a mű saját alkotása és hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató kft. által fenntartott honlapokon.

A pályázati anyagokat a www.drlaptop.hu weboldalon a kötelező regisztrálás után lehet megtenni. („Regisztráció” fül. Részletesen lásd ott!)

A Próza kategória első helyezett díja: 1db 2,5" 320GB USB fekete külső winchester
Abban az esetben, ha a próza nyeri az összesített kategóriák fődíját, akkor: 1 db HP új laptop.

A részletes kiírás itt olvasható: próza

A pályázatra beküldött művek közönségszavazata nem kerül beszámításra. Az ott látható pontok csak tájékoztató jellegűek!
Beérkezési határidő:
2011. 09. 15.
További információ:

www.drlaptop.hu


Kapitány
Fejlesztõ
2011.07.07 22:06
560 hozzászólás
Szkriptúra 2011 - MAGUS novellapályázat

A pályázat témája "Az északi szövetség embervadászai". Minden pályázó legfeljebb három olyan pályaművel indulhat, amelyek még sehol sem jelentek meg nyomtatásban. A benyújtandó alkotás műfaja novella, terjedelme 10.000–100.000 leütés közti legyen. A pályaműveket 2011. szeptember 15-ig lehet elküldeni a novella@deltavision.hu e-mail címre. A pályázat eredményeit 2011. október 31-én hirdetjük ki. A mű beküldésének feltétele a pályázati kiírás feltételeinek elfogadása.

Bővebb infó:

http://www.deltavision.hu/cikk/szkriptura_2011/
angyalka146
Felhasználó
2011.05.18 17:44
286 hozzászólás
Közben a bemutatkozást is elolvastam és ez a mi Judittink oldala. :-) Ezúton is gratulálok neki az oldalért és jó pályázgatást! :-)
angyalka146
Felhasználó
2011.05.18 17:29
286 hozzászólás
Sziasztok!

Most bukkantam erre az oldalra, itt nagyon sok irodalmi pályázat fel van tüntetve.
http://www.juditti.hu/content/irodalmi-palyazatfigyelo

Egy, ami május 23-án jár le haiku írókat keres:
http://www.juditti.hu/content/kizuna

Jó pályázgatást! :-)
Kapitány
Fejlesztõ
2011.01.29 18:45
560 hozzászólás
A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület novellapályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

Történelmi és utópisztikus

Az Egyesület olyan novellákat vár, amelyek irodalmi eszközökkel mutatják be a témákat. A műfaj szabadon választható, de főként történelmi vonatkozású sci-fi, fantasy, misztikus és egyéb, ami a Karcolat Írói Műhely irodalmi eszmeiségének megfelel. A tudományos fantasztikum területén alternatív, földi jövőkép megjelenítése a cél, amiben hangsúlyos szerepe van a történelmi eseményeknek (felfedezés, katasztrófa, háború, stb.) Kizárólag prózai műveket kérünk, lírát egyedül epikus mű betéteként fogadunk el! Egy szerző több művet is beküldhet, ha azok műfajukban jól meghatározhatóan különböznek egymástól.


Terjedelem: 4000 - 80 000 leütés (szóközökkel)

Formai elvárások: Times New Roman, 12-es betűtípus, szimpla sorköz, sorkizárt, behúzás 0,5 cm (a felesleges tabulátorokat kérjük mellőzni), automatikus- és kézi elválasztás nélkül Word dokumentum vagy Rich text formátumban.

Nevezési díj nincs.
A műveket elektronikus (e-mail) úton kérjük beküldeni.
A dokumentumban kérjük feltüntetni a szerző nyomtatásban megjeleníthető nevét is, a mű címét és a műfaji megjelölést. Továbbá kérjük, hogy postai úton küldjenek egy aláírásukkal hitelesített nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy a mű saját szellemi termékük, és hozzájárulnak az e-könyves és/vagy nyomtatott formátumú megjelenéséhez.

Beküldési határidő: 2011. 03. 31.

További információ:

http://karcolat.hu/cikkek/palyazatok/tortenelmi_es_utopisztikus_novellapalyazat
juditti
Felhasználó
2010.10.26 01:16
17 hozzászólás
Magyar mese - mesepályázat
www.mesepalyazat.hu

Várjuk a szép meséket. :-)
Craz
Felhasználó
2010.10.23 02:05
286 hozzászólás
:lol:
Xenothep
Felhasználó
2010.10.22 20:24
243 hozzászólás
Fogadjunk?... :P na akkor a tisztelt Fő Lidérceknek Xenothep saját billentyűzetéből:

Hedengrebondzimandagunda, a távoli falu konfliktusának bemutatása annak tükrében, hogy II.Nyekterehemu Navalumiakalamenahami első rendelete, miszerint: "A falu főterére sárkányt bevinni tilos és életveszélyes kivéve, ha nevezett mitikus létforma éppen alszik" érvényesíthető-e abban az esetben, amely fennállott akkor, amikor és ott, ahol

Marha messze innen volt egy kis település, ahol sok különféle szerzet élt együtt békében egymással. Aztán egy szép nap, amikor a varázsló éppen varázsolt, a lovag lovagolt, a tünde tündöklött, az íjász nyilakat lődözött ki - mert az mégiscsak hülyén hangzott volna, hogy íjászkodott - az énekes énekelt, a kovács kovácsolt, a bőrdíszműves bőrt díszített, a rézműves rezet művelt, de például a tengerész a tenger eszével nem tudott mit kezdeni a szárazföld kellős közepén fekvő kis faluban, ahol az ács ácsolt, a boltos boltolt, a pénzverő elverte minden pénzét, és még sokan mások, akik sok más dolgot csináltak, hirtelen berepült a falu főterére egy hatalmas, rubinvörösen csillogó pikkelyekkel gazdagon, ám sárgásabb foltokkal ritkábban, főleg mélykék pöttyökkel alig, de rózsaszín csillagokkal egyáltalán nem tarkított, enyhén depresszív hajlammal rendelkező, igen-igen álmos strandsárkány, ahol leült szépen, majd egy hatalmas ásítás után békésen álomba szenderült és azóta is ott ül, ahol a varázsló csak varázsol, a lovag lovagol, a tünde...
Jimmy Cartwright
Admin
2010.10.19 22:51
499 hozzászólás
Amúgy ez tényleg nem egy rossz ötlet, bár az hóccziher hogy én nem olvasok el egyetse'! :D:D:D
Ida
Admin
2010.10.19 21:50
922 hozzászólás
Itt a nagyszerű alkalom, hogy megpróbáljátok.:-D:lol::lol:
Maggoth
Felhasználó
2010.10.19 11:41
119 hozzászólás
Unalmasat nem nagyon sikerült még :-D
Kapitány
Fejlesztõ
2010.10.19 07:02
560 hozzászólás
Persze terjedelmi korlát se lenne, nehogy sűríteni kelljen a történetet ;-)
Craz
Felhasználó
2010.10.18 21:04
286 hozzászólás
Miért, ha jól tudom - :roll: - írtál már fantasyt is... :-P:-)
Maggoth
Felhasználó
2010.10.18 20:57
119 hozzászólás
Pedig az ötlet nem rossz, bár ki van zárva, hogy nyerni tudnék rajta :-D
Kapitány
Fejlesztõ
2010.10.18 20:53
560 hozzászólás
Idával arról beszélgettünk, hogy ki kellene írni egy minipályázatot, melynek témája: Írj unalmas fantasy novellát! A fődíj lehetne mondjuk egy csomag kávé, hogy győztes a többiek műveit olvasgatva ébren tudjon maradni. Aztán bevillant, hogy nekünk minden beküldött írást el kellene olvasni, így inkább letettünk a kiírásról :-)
Jimmy Cartwright
Admin
2010.10.14 14:02
499 hozzászólás
Tél - vers- és novellapályázat

Az Intro Rádió irodalmi pályázatot hirdet.
A pályázat témája: A tél és/vagy téli ünnepek.

Kategóriák:
-vers
-novella

A pályázaton korra, nemre való tekintet nélkül bárki részt vehet, magyar nyelven írott pályaműveivel. Egy pályázó több verset és/vagy novellát is beküldhet. A novellák maximum 10.000 karakter hosszúak legyenek!

Beérkezési határidő: 2010. november 01. éjfél

További információ: http://www.juditti.hu/content/intro-radio
Jimmy Cartwright
Admin
2010.10.14 14:00
499 hozzászólás
Kortárs irodalmi alkotások pályázata ~ 2010

A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt pályázatot hirdet kortárs szépirodalmi alkotások, műfordítások és tanulmányok létrehozására.
Kész művel, vagy alkotói tervvel-ötlettel részt vehetnek rajta mindazok, akik magyar nyelven alkotnak.
Az elfogadott alkotói elgondolások megvalósítását és a beküldött művek közzétételét az alapítvány megbízásából a Napkút Kiadó által kiadott Napút folyóirat 2011. évi évfolyamában az alapítvány a létrehozott pályázati alapból ösztönzi.
A folyóirat arculatához illő, megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem tett eredeti alkotásokat várnak.

Beérkezési határidő: 2010. november 01.

További információ: http://www.juditti.hu/content/cedrus
Jimmy Cartwright
Admin
2010.10.14 13:57
499 hozzászólás
Hello holnap! Mi vár ránk 2020-ban? - Esszépályázat

A Vegyél Vissza! Klímaváltozás elleni Program, a Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa védnökségével és a Magyar Telekom Nyrt. támogatásával esszépályázatot hirdet diákok számára:
Arra kérik a 15-25 éves korosztályt, fogalmazzák meg 2020 karakterben azt, mit gondolnak a 2020-as év, a jövő Magyarországáról?

Az esszépályázat célja, hogy feltérképezze, mennyire látják a diákok valós veszélynek, fenyegető jövőképnek a klímaváltozás várható hatásait, illetve mennyire vannak tisztában azzal, hogy a jelenben hozott globális és lokális gazdasági, politikai döntések és az egyén személyes felelőssége és cselekedetei határozzák meg későbbi életünket.
Ez az esszépályázat jó lehetőség arra is, hogy a fiatalok figyelmeztessék a felnőtteket arra, hogy az ő jövőjüket érintő feladatokról érdemes közösen gondolkodni.

A nagy kérdés tehát az, hogy vajon mi történik 2020-ig a klímaváltozás tükrében? Mire vagyunk képesek?
Te, hogy látod?
Találj ki, írj javaslatokat, jövőképet, utópiát, forgatókönyvet, reménykeltő novellát, mini-esszét!
Írj 2020 karakterben arról, milyennek képzeled a jövő Magyarországát! - Zöld és derűs, vagy szmogfelhős és borús lesz a holnap 2020-ban?

Beérkezési határidő: 2010. október 31.

További információ: http://www.juditti.hu/content/hello-holnap
Jimmy Cartwright
Admin
2010.10.14 13:54
499 hozzászólás
"Természet színei" - versíró pályázat

A maryamoldala.gportal.hu honlap versírópályázatot hirdetet "A természet színei" címmel.
A pályázaton minden regisztrált felhasználó pályázhat egy versével.
A pályázat ingyenes, nincs nevezési díj, formai, kikötés nincs, a tartalomnak a természethez kell kapcsolódnia.
Az alkotásokat a maryamoldala@gmail.com címre várják, word formátumban, melyhez csatolni kell a pályázó maryamoldala.gportal.hu oldalon regisztrált nicknevét, és a valódi nevét, lakcímét, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a beküldött mű a saját szellemi tulajdona, máshol még nem jelent meg, és díjazás nélkül feltehető az oldalra.

Beérkezési határidő: 2010. október 31.

További információk: http://www.juditti.hu/content/termeszet-szinei
Jimmy Cartwright
Admin
2010.10.14 13:52
499 hozzászólás
"dr.LapTop" ~ vers- és prózapályázat

A Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató kft. pályázatot ír ki az alábbi témakörben: "dr.LapTop" Szeretnék, ha a beküldött alkotások az informatikáról; legfőképpen magáról dr. LapTopról szólnának, aki a „beteg” laptopokat „gyógyítja”. A weboldal a humor köntösében várja, a pályázok műveit.

Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő 16. életévüket betöltött amatőr művészek - kizárólag saját művel.

Nevezési díj nincs.

Beérkezési határidő: 2010. október 31.

További információk: http://www.juditti.hu/content/dr-laptop