Kelta népem

Fantasy / Versek (1139 katt) galbena
  2014.02.20.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2014/2 számában.

Szövevényid gyilkos mérge
átitatja vizeinket
mérged elegy tavainkkal
forrásokkal, hűs patakkal
mérged terjed levegőben,
föld alatt és föld felett
minden élőt áthat mérged
elpusztítva hazát, népet.

Magam járok csak könnyezve
Fájdalomtól meggörnyedve
Hol vannak a ligeteink?
Tiszta vizű forrásaink?
Fehér színű szikláinkon
napnak fénye mért nem ragyog?

Sötét éjben botladozom
hazám, népem nem találom
pusztává lett minden, mi volt
nem találsz itt többé már hont.

Mocsár és láp, lidércfények
akármerre körülnézek
cseres-savas tőzegláp
hatalmas halotti ágy
mélyedbe, ha belenézek
látom halott népem ott lent

Magas égen a nyári hold
bátorítón rám ragyog
nyújtja felém, mint óvó karját
hideg fényű hold sugarát

Karom én is széttárva
belevetem magam a mocsárba.

Előző oldal galbena
Vélemények a műről (eddig 4 db)