Címtelen

Szépirodalom / Versek (120 katt) Tordai Gábor
  2020.02.21.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2020/6 számában.

Címtelen a szív,
melynek levelet
küldtek.
Reménnyel teli
a levél - mely
a sorok olvasóját
keresi.
Talán feltépi a
kéz - kibontja
a megsárgult
papírost.
Talán nem dobja el,
tán nem részeg
papírhajó lesz
a lerótt sorokból.
Álmodni az mer,
ki nem fél
a hullámoktól.
Nincs az a polc,
hol a szív sokáig
dobog.
Lélekvillanás
az üveg túloldalán.
Nyár zuhan
a meleg aszfaltra.
Az alkony ott
lobog az erkélyek
vaskorlátján.
Cigire gyújtasz
narancs lángján.
Elengeded...
papírlapok
szerteszét
szédülve
a nyár lehunyt
pilláján.
A meleg felköhög
az utca betonján.
Címtelen a szív...
A sorok szállnak -
az alkony lobbantja
lángra.

Előző oldal Tordai Gábor
Vélemények a műről (eddig 1 db)