Reflektor fényben

Szépirodalom / Versek (184 katt) Tordai Gábor
  2019.05.07.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2019/6 számában.

Tudatlan érzések
bolyongtak
eme gyászoló
lélek kihalt
sztrádáin.
Reflektor fénybe
zsibbadva nézte
a múltat.
Túlélte az autók
csíkba futó
neonfényeit.
Megrebbent
öntudatra éledő
lélek rejtelmeiről.
Most ismét
zsibbadtan áll
a reflektorok fényében.
Két pillanat
ennyi - feleszmélni
visszahullni.
Valami ólmos
öntudatlanság
határán
zavartan
kóválygó
szívvel
állni
várni

Előző oldal Tordai Gábor